Verbreden, verdiepen en vereenvoudigen
  • 2017 | 360 Sessions | Strategische Positionering | DeltaZuid

  • 2018 | Brand Driven Innovation | UX Center Unit4

  • 2017 | 360 Sessions | Masterclass Branding

Outside-in innovatie

De wereld verandert voortdurend en snel. Technologische ontwikkelingen en disruptieve businessmodellen zetten conventionele markten op scherp. We zijn de tijd van zenden voorbij. De gebruiker dicteert. Om succesvol te zijn, moeten bedrijven (en ook non-profit organisaties) daadwerkelijk de brug slaan naar de gebruiker. Functionele kwaliteit verrijken met beleving. Innoveren op behoefte en user-experience, interactie aangaan met klanten en feedback tot vast onderdeel maken van de verbeter-routine. En naast dat alles moet u ook nog aantrekkelijker zijn dan concurrenten.

Wij gebruiken een efficiente werkwijze – de divergerende en convergerende stappen van het ontwerpproces – om overzicht en inzicht te creëren; in productkwaliteit, in gebruikersbehoeften, in medewerkersbetrokkenheid, marketingaanpak en marktontwikkelingen. Zo kunt u gefundeerd beslissingen nemen en effectiever, betere producten, businessmodellen en strategieën ontwerpen. We hanteren hierbij geen vaste marsroute, wel een systematische benadering. Daarbij kunnen we diverse modellen inzetten die het ontwerpproces versnellen of verscherpen. Wij kijken open en nuchter naar vragen en kiezen daarbij de beste aanpak.

Werkmethoden

360 scan – Snel inzicht in uw organisatie. Vanuit de basispropositie via bezieling en belofte naar bewijs

Business Model Canvas – Uw bedrijf, product, strategie en de krachtenvelden daaromheen tegen het licht gehouden op één A4

23plusone – Uitnodigende branding methode -op wetenschappelijke basis- die bewustzijn en betekenisvolle contacten in organisaties bevordert

BSR – Brand Strategy Research model dat via leefstijlen gedrag van klanten verklaart

Experience Flow – Visual mapping van de ervaring, praktische en emotionele behoeften van consumenten als vertrek- en ijkpunt voor innovatie

FuturoGlimpse – Exploratie van de toekomst in een proactieve pragmatische verbinding met ‘futures’. Helpt bedrijven zich beter voor te bereiden op de turbulentie van morgen met de tastbare resultaten van vandaag.