PRIVACYVERKLARING
PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Jacobs&Kars Consultancy VOF kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Jacobs&Kars Consultancy VOF en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Jacobs&Kars Consultancy VOF verstrekt. Jacobs&Kars Consultancy VOF kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
• Uw voor- en achternaam
• Uw adresgegevens
• Uw telefoonnummer
• Uw e-mailadres
• Uw IP-adres
WAAROM Jacobs&Kars Consultancy VOF GEGEVENS NODIG HEEFT
Jacobs&Kars Consultancy VOF verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Jacobs&Kars Consultancy VOF uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit commerciële dienstverlening.
HOE LANG Jacobs&Kars Consultancy VOF GEGEVENS BEWAART
Jacobs&Kars Consultancy VOF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
DELEN MET ANDEREN
Jacobs&Kars Consultancy VOF verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Jacobs&Kars Consultancy VOF worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Jacobs&Kars Consultancy VOF gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
GOOGLE ANALYTICS
Jacobs&Kars Consultancy VOF maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Jacobs&Kars Consultancy VOF bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics daar aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Jacobs&Kars Consultancy VOF te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Jacobs&Kars Consultancy VOF heeft hier geen invloed op. Jacobs&Kars Consultancy VOF heeft Google geen toestemming gegeven om via Jacobs&Kars Consultancy VOF verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar mail@jacobsenkars.nl .
Jacobs&Kars Consultancy VOF zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
BEVEILIGEN
Jacobs&Kars Consultancy VOF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Jacobs&Kars Consultancy VOF maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Jacobs&Kars Consultancy VOF verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Jacobs&Kars Consultancy VOF op via mail@jacobsenkars.nl
www.jacobsenkars.nl is een website van Jacobs&Kars Consultancy VOF.
Jacobs&Kars Consultancy VOF is te bereiken:
Postadres: Jan Tooropstraat 10, 5642AK Eindhoven, Netherlands
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 63752433
Telefoon: Dhr J. Jacobs (31)634280561 – Dhr W. Kars (31)650291569
E-mailadres: joris@jacobsenkars.nl en/of willem@jacobsenkars.nl