Visueel in kaart brengen van klantinzichten ten dienste van productinnovatie.

De Experience Flow is een strategisch analytisch proces dat gedetailleerd inzicht en overzicht oplevert ten dienste van product of dienstinnovatie. Een uitgebreid stuk gereedschap dat het mogelijk maakt om vanuit complexiteit het verworven klantinzicht en de kennis die daaraan ten grondslag ligt, eenvoudig te visualiseren, sneller te begrijpen en over alle disciplines te delen. Met als doel: innovatie, van producten of diensten.

De Experience Flow wordt geproduceerd in multidisciplinaire, creatieve fases, door ontwerpers gefaciliteerd met de oplossingsgerichte denk- en werkwijze: design thinking. Dit open denkproces wordt in beelden vastgelegd, gekenmerkt door een praktische outside-in focus op eindgebruikers en stakeholders. Concrete uitgangspunten worden in kaart gebracht, als input voor snelle ideevorming waarmee innovatie wordt gerealiseerd.