Design thinking

Een aantrekkelijke manier om aansprekende waardeproposities te formuleren ter verbetering van de concurrentiepositie. Design thinking is een relatief nieuw begrip dat staat voor een reeds lang bestaande manier van denken en werken zoals gangbaar in de ontwerpwereld. Het is een gedetailleerde en oplossingsgerichte aanpak om op een praktische en creatieve manier problemen op te lossen of nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.
Het bestaat uit essentiële vaardigheden; een combinatie van empathie, creativiteit en rationaliteit om in behoeftes van gebruikers te voorzien en nieuwe waarde te creëren. Design thinking is de meest effectieve en aantrekkelijkste manier om aansprekende waardeproposities te formuleren ter verbetering van de concurrentiepositie. Alles begint met het stellen van de juiste vragen en met actieve deelname van alle stakeholders in het denkproces.